ComputerRepair & Service

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ของท่านถึงบ้านหรือออฟฟิศ (Service on site)

อ่านเพิ่มเติม

NetworkDesign & Installation

ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย,Firewall,Internet ftps,VPN,Router,WiFi

อ่านเพิ่มเติม

WebsiteDevelopment & Design

บริการรับจัดทำเว็บไซต์หรือพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการธุรกิจของคุณ

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

บริการดูแล แก้ไขปัญหา จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของท่านถึงบ้านหรือออฟฟิศ ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น Tablet, Notebook, PC, SERVER, PRINTER พร้อมทั้งดูแลโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Windows, MS Office, Email, Internet, antivirus อื่นๆ รวมถึง Update Technology ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบไอทีได้อย่างเต็มรูปแบบครบวงจรตามนโยบายขององค์กร มีทั้งบริการแบบรายเดือน หรือรายครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

รับทำเวปไซต์และพัฒนาโปรแกรม

บริการรับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือจะออกแบบเอง

เราบริการรับทำเว็บไซต์อย่างครบวงจรโดยออกแบบเว็บไซต์จะเป็นแบบ Responsive Website Design คือ สามารถรองรับการทำงานบนหน้าจออุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น PC, Tablet, Mobile device (ipad, iphone, android, windows mobile และอื่น ๆ) รวมถึงบริการจด Domainและเช่า Hosting ให้ท่าน รับทำเว็บให้กับหน่วยงานเอกชน ร้านค้า บุคคลธรรมดา

รับออกแบบโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม

รับพัฒนาโปรแกรมให้กับธุรกิจของคุณเพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละแบบในองค์กร และตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับการใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม